Tools Skjetten

Tools skjetten fikk en ny look på trappegang. 

2 etasje var svært lite synlig for kunder, noe som da medførte at Find Advertising designet og produserte elementer for å synliggjøre dette området.