August 2013

Tools skjetten fikk en ny look på trappegang.

2 etasje var svært lite synlig for kunder, noe som da medførte at Find Advertising designet og produserte elementer for å synliggjøre dette området.

IMG_1410.JPG

Februar 2013

Brandstad byporten i Oslo fikk nytt vindudekor og annet trykksaker og skilt som freshet opp butikken.

Brandstad byporten, Oslo

Brandstad byporten, Oslo